Home | About us | Activities | Alumni | Webboard | Download | Proceedings | Contact us
 

[ตั้งกระทู้ใหม่] [กระทู้สมัยนิยม] [ตอบกระทู้]
 
ระหว่างทุนเรียนดีวิทย์ กับ ทุนพสวท.

ข้อความ: ระหว่างทุนเรียนดีวิทย์ กับ ทุนพสวท. ข้อแตกต่างและข้อเหมือนของทุนทั้งสองนี้คือ อะไรบ้าง และ เวลาตอนจบปริญญาเอก งานที่รองรับของทั้งสองทุนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

โดย: Solo kidkarn2_nirvana@hotmail.com วันที่ 7 มกราคม 2553 08:01 น. IP:Unknown


1) ข้อความ: ทุนเรียนดีกับทุนพสวท. เป็นทุนที่ให้เพื่อต้องการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทางวิทยาศาตร์ เหมือนกันครับ(จุดประสงค์ของทุนคล้ายๆ กัน) สิ่งที่แตกต่างเห็นจะเป็น เรื่องจำนวน เงินที่ทุน เรียนดีจะได้มากกว่านิดหน่อย แต่ที่ผมแน่ใจสุดๆ คือ ทุน พสวท. เป็นเครือข่ายทุนการศึกษาที่เป็นครอบครัว ทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกัน ดังนั้นการทำงานร่วมกัน จึงมีประสิทธิภาพ ครับ ถึงแม้เราจะได้เงินทุนน้อยกว่า นิด หน่อย แต่ ผมก็ยังภูมิใจในความเป็นโครงการ พสวท.


โดย: แคน atirach_can@hotmail.com วันที่ 7 มกราคม 2553 09:40 น. IP:Unknown


2) ข้อความ: ทุนเรียนดีสนับสนุนการเรียนกว้างกว่าพสวท.ถ้าผมจำไม่ผิดเพราะน่าจะเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ตั้งแต่ต้นครับ

ถามผมวินาทีนี้ ต่อให้ผมเป็นบัณฑิตในโครงการพสวท. แต่ถ้าให้ตอบว่าจะแนะนำให้เลือกทุนไหนดี ถ้าเลือกได้ ผมว่าไปเลือกทุนเรียนดีแล้วกัน จะได้ไม่ต้องมาน้อยใจเรื่องจำนวนเงินในภายหลัง

เรื่องเครือข่ายผมว่าอีกหน่อยทุนเรียนดีก็จะแซงพสวท.เพราะกำลังผลิตบัณฑิตต่อปีที่มากกว่า ค่ายเขาก็มีเหมือนเราเพราะส่วนหนึ่งใช้โมเดลแบบที่เรามี

บัณฑิตพสวท.หลายท่านรวมถึงอาจารย์ที่ร่วมก่อตั้งพสวท.ก็มีส่วนในการพัฒนาทุนเรียนดี

ข้อที่เหลือก็ช่วยๆกันตอบแล้วกันครับ

โดย: อ.โจ้ วันที่ 7 มกราคม 2553 22:03 น. IP:Unknown


3) ข้อความ: ผมว่าเงิน พสวท. ให้ไม่มาก แต่เราก็ยังหางานอย่างอื่นทำเสริมไปด้วยได้นะครับ (สำหรับคนที่มีเวลา)

โดย: วันที่ 7 มกราคม 2553 23:37 น. IP:Unknown


4) ข้อความ: ทุนเรียนดี

ทุนการศึกษา นิสิตนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้

ค่าใช้จ่าย ระดับปริญญาโท(ทุน 2 ปี) ระดับปริญญาเอก(ทุน 3 ปี)

ค่าหน่วยกิต """"""""ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 165,000 บาท/ปี """"""""

เงินเดือน 86,400 บาท/ปี(7,200/ด) 100,560 บาท/ปี (8,380/ด)

ค่าหนังสือ 10,000 บาท/ปี 10,000 บาท/ปี

ค่าอุปกรณ์การศึกษา"""""""""""""18,000 บาท/ปี"""""""""""""""""""

ค่าสืบค้นวารสาร """""""""""""""""10,000 บาท/ปี""""""""""""""""""

ค่าไปศึกษา/วิจัยต่างประเทศ (บาท/คน) ปีละไม่เกิน 50 ทุน 1,000,000 บาท/คน ให้กับผู้รับทุนระดับปริญญาเอกไปศึกษาและวิจัยในต่างประเทศ 8-12 เดือน

ทุน พสวท.

ปริญญาโท ปริญญาเอก

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 66,000 (5,500/ด) 78,000 (6,500/ด)

ค่าหนังสือ 10,000 15,000

ค่าทำโครงงาน /งานวิจัย 10,000 20,000

ค่าคอมพิวเตอร์ 40,000 ได้ตอนเรียนป.โท

ค่าเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาจัดส่งพร้อมงบดำเนินการของศูนย์ พสวท. ในระดับมหาวิทยาลัย

กรณีศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ สามารถขอไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศได้ 1 ปี และเมื่อจบปริญญาเอกภายในเกณฑ์ที่กำหนดสามารถขอทุนทำวิจัยหลังปริญญาเอกได้ 2 ปี


ซึ่งไช้เกณฑ์นี้มาตั้งแต่ 2528 (ตั้งแต่ข้าวจานละ5-10 บาท ตอนนี้ข้าว 25-30 บาท) น่าจะเห็นใจบ้างน่ะค่ะ

ถ้าเรียน ป.ตรี อาจจะได้อยู่ หอในได้

ป.โท ต้องอยู่หอพักเอกชน เพราะมหาลัยเขาไม่ให้อยู่
ป.โท รายรับจาก พสวท
เงินเดือน 5,500 บาทต่อเดือน (66,000/ปี)
ค่าหนังสือ 10,000 /ปี
รวมรายรับ 1 ปี 76,000 บาท (ถ้าไม่ซื้อหนังสือเพราะเงินไม่พอใช้ต้องเอามาเป็นค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่ได้ซื้อหนังสือดีๆที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาอ่าน แก้ปัญหาโดยการยืมห้องสมุดแทน)

เฉลี่ยได้รับเดือนละ 6,333.33 บาท

รายจ่ายแบบประหยัดที่สุดแล้ว(กินข้าวโรงอาหารมหาลัยน่ะจ๊ะ)

ค่าเช่าห้อง 3,200 บาท(คิดถูกแล้วน่ะ เอาแบบปลอดภัยปานกลางหอพักเอกชนตอนนี้แพงมาก ถ้าอยู่หอถูกๆก็อันตราย)

ค่าอาหาร (เฉลี่ย 25/มื้อ) วันละ 75 บาท รวมเดือนละ 2,250 บาท

ค่าน้ำมัน (เพราะต้องใช้ในการเดินทาง) เดือนละ 400 บาท(อาทิตละ100 บาท เพราะตอนนี้น้ำมันแพง)

ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน(ค่าถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ สมุด) เดือนละ 400 บาท

รวม 6,250 บาท

เหลือเงินเก็บ เดือนละ 83 บาท

ขอวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาด้วย

เรียนก็หนัก เงินก็ต้องประหยัดสุดๆ แล้วจะมีความสุขในการเรียนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร และต้องหางานพิเศษทำหารายได้เพิ่ม

ไม่ขอมากหรอกค่ะ ขอแค่เท่าทุนเรียนดีก็ยังดี
ชีวิตจะได้มีความสุขมากกว่านี้

ส่วนเงินวิจัย ขอมากกว่านี้ไดเไหมค่ะ
เพราะทางอาจารย์ที่จะรับบอกว่ามันน้อย ต้องหาทุนอื่นมาเพิ่ม ต้องขอทุนอื่นเพิ่ม อ.บางท่ายก็ไม่อยากรับ มันก็เหมือนไปแย่งทุนคนอื่นอีก น่าจะมีทุนวิจัยมากพอจะได้ทำวิจัยได้อย่างมีปรัสิทธิภาพ (10,000 ต่อปีมันไม่พอ แค่สารตัวเดียวอาจจะหมดแล้ว แล้วส่วนที่เหลือจะทำอย่างไร) แต่มันก็จิงที่อ.จะมีทุนอยู่ มีสารอยู่ แต่ถ้าสารบางอย่างไม่มี ต้องซื้อ แล้วค่าวิจัยก็ไม่พออีก แล้วงานวิจัยจะสำเร็จได้อย่างไร

ขอช่วยพิจารณาด้วย

โดย: นักศึกษาทุน พสวท วันที่ 8 มกราคม 2553 18:11 น. IP:Unknown


5) ข้อความ: ผมตอบไปบ้างแล้วเหมือนกันว่าค่าโครงงานหรืองานวิจัย 10,000 หรือ 20,000 นั้นมันเป็นของพวกมินิโปรเจคที่ไม่เกี่ยวกับงานวิจัยหลัก มีแบบฟอร์มให้กรอกให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นเอาออกมา จะเอาไปซื้อสารเคมีสักขวดมาใช้ในงานวิจัยเป็นเงินของ research supply fee ต่างหาก

อ้างถึง
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/tuitionFee_inter_en.php ของบัณฑิตวิทยาลัยม.มหิดล

นักเรียนทุนพสวท.คงจะอยู่ในข้อที่มี research supply fee คนละ 300,000 มันพอๆหรือมากกว่านิดหน่อยสำหรับโครงการที่นักวิจัยรุ่นใหม่จะขอและทำโครงการวิจัยได้อยู่แล้ว ซึ่งแน่นอนว่าต้องพึ่งแล็บที่มีอยู่แล้วด้วยในงานที่ต้องการงานจากห้องแล็บเป็นหลัก

โดย: อ.โจ้ วันที่ 8 มกราคม 2553 23:12 น. IP:Unknown


6) ข้อความ: ใช่ครับ เพราะแค่ senior project ของปริญญาตรีสารตัวหนึ่ง 200 mg ก็ปาเข้าไป 35,000 แล้วครับ แต่เงินได้แค่ 5,000 บาท ยังไม่รวมค่าวัสดุจิปาถะอีกก็เกลี้ยงแล้วครับ

โดย: วันที่ 9 มกราคม 2553 12:19 น. IP:Unknown


7) ข้อความ: ใน senior project อาจารย์เป็นคนควบคุมดูแล ให้นักศึกษาจ่ายเงินซื้อของเองนั้นไม่ถูกต้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาทุนหรือไม่ทุน กว่าที่นักศึกษาจะได้จัดสรรเงินวิจัยเอง ควรเป็นระยะหลังจบป.เอก หรือในระดับ Postdoc แล้วครับ

โดย: อ.โจ้ วันที่ 9 มกราคม 2553 16:41 น. IP:10.9.27.122


8) ข้อความ: พี่ก็เป็นคนนึงที่ตอนสอบเขาได้ทั้งสองทุนแต่พี่ตัดสินใจเลือกโครงการพสวท.ค่ะ และเมื่อเลือกเขามาแล้วพี่ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆเพราะโครงการพสวท.ที่มหาลัยที่พี่เรียนอยู่มีรุ่นพี่ที่แสนจะน่ารักและอบอุ่น พี่ๆเขาค่อยแนะนำเรื่องเรียนให้กับพวกเรา และมีรุ่นพี่ ป.เอกที่กลับมาแนะนำว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรในการจะศึกษาในระดับที่สูงๆต่อไป ส่วนทุนเรียนนี้มีพี่ป.โทเลยทีเดียวไม่มีพี่ปีสอง สาม สี่ เหมือนพสวท. ณ ปัจจุบันนี้ (เชียร์ โครงการ พสวท.สุดใจขาดดิ้นเลยค่ะ) แต่ถ้าขึ้นเงินเดือนให้อีกนิดก็จะดีมากๆเลยนะค่ะ

โดย: LooK_pOOh วันที่ 18 มกราคม 2553 21:57 น. IP:Unknown


9) ข้อความ: ทำไมต้องมาแคร์เรื่องจำนวนเงินด้วยอ่ะ เขาให้เงินเรามาใช้ก้อนับว่าดีเท่าไหนแล้ว เพราะยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่เขาไม่ได้

โดย: hunter วันที่ 20 มกราคม 2553 21:41 น. IP:Unknown


10) ข้อความ: เค้าไม่ได้แต่ได้ทุนอืนที่ ให้เยอะกว่า
กลายเป็นว่า จะไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาก็มีปัญหาว่ามีทุนอยู่แล้วรับทุนอื่นไม่ได้ จะรับเพิ่มก็ไม่ได้ จะลาออกเพื่อรับทุนอื่นก็ยาก แต่ก็ไม่ไม่เพิอ่มเงินสนับสนุนให้

โดย: sds save@hotmail.com วันที่ 9 พฤษภาคม 2553 22:48 น. IP:10.9.106.182


11) ข้อความ: เอาทุนเรียนดีเหอะ

โดย: ฮ่าๆๆๆ อิอิอิ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 11:36 น. IP:Unknown


12) ข้อความ: ผมคิดว่า จำนวนเงินทุนเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วในปัจจุบัน เพราะอัตราเงินทุนเป็นอัตราเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ทำให้นักศึกษาต้องปรับตัวกันอย่างหนัก ทั้งเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่าย และการแบ่งเวลาเพื่อหาทุนมาเติมให้ในส่วนที่ไม่พอใช้จ่าย

ประเด็นว่าค่าใช้จ่ายพอหรือไม่ ความคิดเห็นของนักศึกษาทุน พสวท. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 53 แจกแจงให้เห็นภาพแล้วว่าทุนวิจัยไม่พอเพียง ค่าใช้จ่ายที่คิด คือ การดำรงชีพแบบ อัตราต่ำสุดโต่งในเมือง โดยเฉพาะใน กทม. แล้ว อัตราเงินเดือนระดับบัณฑิต ผมคิดว่าไม่เพียงพอ เมื่อเจอกับค่าที่พักที่มีราคาสูงมากในปัจจุบัน

ประเด็นที่ว่า มีเงินให้ใช้ก็ดีแล้ว ผมคิดว่า เรากำลังผลักภาระให้นักศึกษาเพียงฝ่ายเดียวทั้งที่เราบอกว่า พสวท. คือ ครอบครัวที่อบอุ่น ? ครอบครัวที่อบอุ่นอุ่น แต่ลูกๆกำลังดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ โดยใช้เวลาที่ควรจะทุ่มเทให้กับงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ไปใช้เวลาหาทุนเพิ่มเติมในระบบติวเตอร์ที่เราเองก็ไม่แน่ใจว่า นี่เป็นระบบที่ช่วยพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ? หรือจะหันไปหาระบบ TA แต่ข้อกำหนดก็มีอยู่ว่า นักศึกษา่ทุนทำได้ แต่ไม่ได้เงินนะ ทั้งๆที่ TA ในระบบก็ขาดแคลน...

เราน่าจะเอะใจว่า ถึงเวลาที่เราต้องปรับตัวเพื่อให้กองทัพนักวิชาการในอนาคตสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยัง ? เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ขณะที่เรากำลังหาทุนเพื่อเลี้ยงชีพเพิ่มเติมกับส่วนที่ขาด ประเทศอื่นที่มีระบบที่พร้อมกว่ากำลังใช้เวลาเพื่อพัฒนาตนเองอย่างคุ้มค่า การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพที่เราหวังไว้ กลับไม่สามารถทำได้

ข้อสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ นักศึกษาทุนทุกคน ไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะทางบ้านเพรียบพร้อม นักศึกษาส่วนหนึ่งเป็น คนยากคนจน ทุนที่เขาได้รับ คือ ชีวิต มีแต่ต้องพึ่งตัวเองเท่านั้น

ทั้งนี้ผมมิได้เจตนาตำหนิแนวทางการพัฒนาคนของ พสวท. แต่ด้วยความที่เป็นนักเรียน พสวท.มาเินิ่นนาน ได้รับฟังปัญหาและประสบปัญหาด้วยตนเอง จึงอยากจะขอฝากว่าเรื่องอัตราค่าครองชีพซึ่งเป็นประเด็นเล็กๆ แต่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักศึกษาหลายคน

หากแก้ไขตรงจุดนี้ได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเราจะตอบปณิธานของการพัฒนาเต็มศักยภาพ ได้ดีขึ้น...

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.

--Charles Darwin--

โดย: รัก พสวท. วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 15:33 น. IP:10.9.28.74


13) ข้อความ: เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 12

โดย: แฟนคลับพสวท. วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 19:35 น. IP:Unknown


14) ข้อความ: ข้อสอบ พสวท กับ ทุนเรียนดี อันไหนอยากกว่ากันเอ่ย???

โดย: wann fatty_dog วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 20:15 น. IP:Unknown


15) ข้อความ: อ่าน คห.12 แล้วซึ้งเลย ตรงใจเป๊ะเลย

โดย: เด็ก พสวท. ชักจะหมดความอดทนแล้วนะ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 17:23 น. IP:Unknown


16) ข้อความ: อันนี้ข่าวไม่ได้กรองนะ

แต่เหมือนเคยได้ยินมา

เห็นเขาบอกว่าเรียนดีไม่สามารถลาออกเพื่อรับทุนอื่นไปนอก หรือทุนที่ดีกว่า

แต่พสวท ลาไปสอบ กพ ได้

อะไรอย่างงี้

พูดทราบรายละเอียดโปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เผื่อการตัดสินใจ

โดย: วันที่ 29 พฤษภาคม 2553 15:01 น. IP:Unknown


17) ข้อความ: เอ

ถ้าเด็ก พสวท ป.โท แห่กันไปเอาทุนเรียนดีกันหมด

จะทำไงเนี่ย

เงินเดือนก็เยอะกว่าเห็นๆ

จะรับสมัคร พสวท ป โท ใหม่ยกชุดไหมเนี่ย

โดย: วันที่ 29 พฤษภาคม 2553 15:03 น. IP:Unknown


18) ข้อความ: ผู้ใหญ่จ๋า เห็นใจผุ้น้อยด้วยเทิ๊ด

โดย: วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 16:13 น. IP:10.9.24.135


19) ข้อความ:
ทำไมส่วนใหญ่ได้ยินแต่ทุน พสวท ล่ะคะ

โดย: แค sunisa2650@hotmail.com วันที่ 14 สิงหาคม 2553 12:15 น. IP:Unknown


20) ข้อความ: คือ เอาตรงๆ เลยน่ะ ในฐานะเป็นทุนพสวท.คนหนึ่ง ทุกวันนี้ ขอพูดว่า ทุนเรียนดี ดีกว่าพสวท.มาก เงินมากกว่า ข้อผูดมัดน้อยกว่า ถ้าผู้ใหญ่ไม่เห็นใจ ยุบพสวท.ทิ้งไปเลยดีกว่าไหม ตั้งแต่ 2528 (ตั้งแต่ข้าวจานละ5-10 บาท ตอนนี้ข้าว 25-30 บาท) ถ้าไม่เห็นใจนร.พสวทแร้ว จะเค้นอะไรอีก...พูดเรื่องเงินมาเป็นสิบๆ ปีแล้วมั่ง ไม่เคยเห็นใจนร.พสวทเรย

โดย: เชียร์ทุนเรียนดี วันที่ 14 สิงหาคม 2553 22:48 น. IP:Unknown


21) ข้อความ: รอรอรอๆๆๆๆๆๆๆๆ........ต่อไปครับสักวันหนึ่งเค้าก็คงจะเพิ่มให้เราเองอะครับ

โดย: เด็ก พสวท วันที่ 15 สิงหาคม 2553 23:37 น. IP:Unknown


22) ข้อความ:
ปัจจุบัน พสวท. เพิ่มเงินให้มากกว่าทุนเรียนดีวิทย์แล้วใช่ไหมครับ
ณ ตอนนี้ ทุนตัวไหนน่าเรียนสุดหรอครับ?


โดย: เด็กม.6 วันที่ 31 ตุลาคม 2554 17:16 น. IP:Unknown


23) ข้อความ:
มันตกใจที่ ว่าที่ doct. ในอนาคตจะมาเป็นผู้บริหารประเทศต่อไป มองเพี่ยงเห็นเงินเป็นปัจจัยหลักของวิธีคิด ผมไม่อยากเห็นคนที่ไดทุนเรียนจนจบ doct. ท้ังใน-ต่างประเทศ เอาแบบอย่างบางคนที่ได้ทุนเรียนจบมาและใช้วิชาความรู้ที่มี กลับมาทำร้ายประเทศชาติเพราะการมองว่าเงินเป็นปัจจัยหลักของการอยู่ไดในสังคม จะทำให้เกิดความไม่สงบสุขตามมา และผมคาดหวังว่า ท่านว่าที่ doct. ในอนาคตของผมคงไม่เป็น

เงินส่วนหนึ่งที่ให้ท่าน

โดย: ทองคำ au_tk99@hotmail.com วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 10:34 น. IP:Unknown


24) ข้อความ:
ตามความเห็นส่วนตัว ณ ตอนนี้ ตัดปัจจัยเรื่องเงินออกนะครับ (เ้พราะตอนนี้เงิน พสวท. ขึ้นแล้ว) พสวท. มีความยืดหยุ่นสูงกว่าทุนเรียนดีวิทย์น่ะครับ เพราะเปิดโอกาสให้เปลี่ยนไปรับทุนอื่น (ไม่รู้ใช้คำนี้ถูกไหม) เช่น กพ. หรือทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดเพื่อไปต่างประเทศได้ ในขณะที่ทุนเรียนดีวิทย์ตอนนี้มีข้อบังคับต่างๆ ที่แก้ไขปรับปรุงบ่อยมากจนตามไม่ทัน มีระเบียบที่เพิ่งออกมา (อันนี้ได้ฟังตอนปฐมนิเทศทุน เค้าจัดพร้อมกันกับทุนเรียนดีวิทย์) ถ้ามีการถอนกระบวนวิชาแล้วลงซ้ำตัวใหม่ก็จะหลุดทุนไปเลย (ไม่แน่ใจว่า Final หรือยังนะครับ) ก็เลยจะเห็นว่าทุนเรียนดีวิทย์มีระเบียบที่หยุุมหยิมมากกว่า สำหรับตอนนี้ พสวท. ให้ทุนไปวิจัยต่างประเทศเยอะขึ้น ก็น่าจะ OK ขึ้นนะครับ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าทุนไหนๆ ก็ควรตะหนักว่าเงินทุนมาจากภาษีประชาชนนะครับ :)

โดย: DPSTudent วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 15:40 น. IP:Unknown


25) ข้อความ:
28 ปี โครงการพสวท. ....ยังมีทุนไหนอีกบ้างที่ นร.ทุนรุ่นที่ 28 ยังได้มีโอกาสรู้จักกับพี่รุ่นที่ 1 อยู่??

โดย: วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 15:52 น. IP:Unknown


26) ข้อความ:
พสวท. เราอยู่กันเป็นครอบครัวครับ

โดย: Bigboss วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 17:32 น. IP:Unknown


27) ข้อความ:
การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของเด็กทุนทั้งสองนี้มันแตกต่างกันหรือเปล่าครับ

โดย: ฉันเอง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 17:37 น. IP:Unknown


28) ข้อความ:
พสวทเ เถอะค่ะ เปิดโอกาสให้มากกว่า ทุนเรียนดีปิดทุกโอกาสที่จะให้ไปเรียนต่อต่างประเทศ เปลี่ยนไปรับทุนอื่นก็ไม่ได้ แม้ว่าคนที่เค้าอยากจะไปจะมีความสามารถมากพอก็ตาม

โดย: วันที่ 14 เมษายน 2556 21:12 น. IP:192.168.187.61, 183.88.249.178


แสดงความคิดเห็น
 
ข้อความ:
 
PIN: โปรดพิมพ์เลข สามเจ็ดเจ็ดแปด ในช่อง
ชื่อ:
อีเมล์:
 
 
 
คำสั่งพิเศษ:

ตัวหนาๆ = [b]ตัวหนาๆ[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.dpst.in.th = [url]http://www.dpst.in.th[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

แทรกรูปภาพ [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Go top...

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
Development and Promotion of Science and Technology talents project (DPST)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-392-4021 โทรสาร. 02-381-0750
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th