Home | About us | Activities | Alumni | Webboard | Download | Proceedings | Contact us
 

[ตั้งกระทู้ใหม่] [กระทู้สมัยนิยม] [ตอบกระทู้]
 
สสวท. ใช้หุ่นยนต์สร้างบรรยากาศการเรียนวิทยาศาสตร์

ข้อความ: กระตุ้นทักษะฟิสิกส์-ไอที-คณิตศาสตร์ในตัวเด็ก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เปิดมิติใหม่ให้แก่การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 30 ปี
เป็นการนำร่องใช้หุ่นยนต์มาช่วยเสริมสร้างบรรยากาศวิชาวิทยาศาสตร์
พร้อมกับกระตุ้นทักษะด้านฟิสิกส์ ไอที
และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) แจ้งว่า สสวท.
ได้จัดทำโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 30 ปี
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคที่ต้องแข่งขันกับนานาประเทศท่ามกลางกระแสโลกยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ รศ. ยืน ภู่วรรณ ที่ปรึกษาโครงการได้เปิดเผยว่า
เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นคืออยากให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสิ่งใหม่
ๆ และประยุกต์เอาความรู้ของตัวเองไปสั่งให้หุ่นยนต์ทำตาม
ความต้องการ ให้นักเรียนได้มองกลไกต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบมากขึ้น
ได้มีการเรียนรู้และแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริง
และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง
จะเกิดความสนุกสนานท้าทาย
ดูว่าหุ่นยนต์ของใครจะฉลาดกว่ากัน
เมื่อพบสิ่งกีดขวางจะถอยห่างจากสิ่งกีดขวางได้อย่างไร
เป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

“จะเห็นว่าการเรียนไอทีหรือคอมพิวเตอร์สามารถแสดงความคิดอย่างเป็นรูปธรรมออกมาได้ยาก
แต่โครงการนี้เป็นการนำความรู้ด้านฟิสิกส์และไอทีของนักเรียนมาแสดงออกให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ผลพลอยได้ที่เกิดจากโครงการนี้มีมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
เช่น เรขาคณิต ตรีโกณมิติ หรือด้านฟิสิกส์
เพราะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยวัดทางฟิสิกส์ ทุกหน่วย
ทั้งแสง สี ไฟฟ้า การเคลื่อนที่ ระยะทาง ความเร็ว
การเร่ง การหมุน
อยากจะให้เห็นว่าโครงการนี้สามารถนำนักเรียนสู่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
เคมี และคณิตศาสตร์ได้โดยใช้หุ่นยนต์เป็นตัวล่อ” รศ.
ยืนกล่าว
------------------------------------

อบรมลูกคิดระดับประถมศึกษา
ให้แก่ครู สปจ. ยโสธร

สสวท. จะจัดอบรมเผยแพร่การนำลูกคิดไปใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่
3-6 รุ่นที่ 6 และ 8 ครั้งที่ 1 จำนวน 30 คน
จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทรายมูลและป่าติ้ว
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่
11-13 พฤศจิกายน 2544 ณ ห้องประชุม สปอ. ทรายมูลและ สปอ.
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เพื่อให้ครูที่ผ่านการอบรมสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกคิดในโรงเรียนได้

-----------------------------------

รมช. ศธ. และคณะดูงานการเรียนการสอน
วิทย์-คณิตในประเทศญี่ปุ่น

นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) แจ้งว่า มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
(มศพ.) ซึ่งดำเนิน
โครงการร่วมมือด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์กับ สสวท.
อยู่นั้น ศูนย์มินไซ เมือง โยโกตะ
เครือข่ายความร่วมมือของ มศพ. และ สสวท. จึงได้เชิญ ดร.
สิริกร มณีรินทร์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ประกอบด้วย
ศ. ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต ประธานกรรมการ สสวท. ดร.
พิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการ สสวท. ดร.ทองอยู่ แก้ว
ไทรฮะ เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และ
ดร. ธงชัย ชิวปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เดินทางไปดูงานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2544
ทั้งนี้เมืองโยโกตะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางไปดูงานทั้งหมด


โดย: ข่าวประชาสัมพันธ์ อีเมล์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 IP: 195.92.168.167
1)
2) ข้อความ: ผมวีระศักดิ์ บัวระบัติ เป็นหนึ่งในคณะเดินทาง
38คนที่เดินทางไปโยโกตะผมมีความสุขมาก
ฝากความคิดถึงไปยัง home stay ครอบครัว
horio ว่าผมคิดถึงมากอยากไปหาใจจะขาด กรุณาด้วยครับ และดูแลสุขภาพด้วย ว่างๆ
ก็มาเที่ยวบ้านผมได้

โดย weerasak buarabat buarabat.w@chaiyo.com 10 พฤศจิกายน 2546

3) ข้อความ: หรอ

โดย --- --- 12 พฤศจิกายน 2546

4) ข้อความ: น่าสนุกจัง อยากเข้าโครงกสรบ้าง

โดย นุ้ย ืีnui_sixsense@chaiyo.com 22 มกราคม 2547

5) ข้อความ: อยากขอร้องนักเรียนทุน พสวท. ค่ะ ช่วยตอบแบบสอบถามด้วยเถิดนะคะ
ใกล้ถึงกำหนดแล้ว ยังไม่ได้ถึง 100 ใบเลยค่ะ
ช่วยทีเถอะนะคะ แล้วส่งเมล์มาที่ dklon@ipst.ac.th นะคะ
จาก ฝ้ายค่ะ


โดย - 23 มกราคม 2547

This topic is locked.
Go top...

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
Development and Promotion of Science and Technology talents project (DPST)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-392-4021 โทรสาร. 02-381-0750
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th