Home | About us | Activities | Alumni | Webboard | Download | Proceedings | Contact us
 

[ตั้งกระทู้ใหม่] [กระทู้สมัยนิยม] [ตอบกระทู้]
 
สสวท. อบรมครูคณิตศาสตร์ทางไกล ถ่ายทอดกลเม็ดการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาแก่ครูทั่วประเทศ

ข้อความ: สสวท. ถ่ายทอดกลเม็ดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาแก่ครูทั่วประเทศ
ในการ อบรมครูทางไกล เรื่อง ท่องเมืองเขมเขต
ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
ออกอากาศในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2544 เวลา 13.00-15.00
น. และเปิดโอกาสให้ครูโทรศัพท์สอบถามปัญหา
เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์เข้ามาในรายการที่หมายเลข
247-8520, 247-8524, 247-8542,247-2544

ดร. พิศาล สร้อยธุหร่ำ
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) แจ้งว่า สสวท.
จะจัดอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทางไกล
เรื่อง ท่องเมืองเขมเขต ทางสถานี โทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ช่อง 11 ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2544 เวลา 13.00-15.00
น. เพื่อแนะนำความรู้ใหม่ ๆ สำหรับนักเรียน มุ่งให้
นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสองและฐานสิบ
โดยจะไม่ทำให้นักเรียนเห็นว่าเป็นเรื่องใหม่และยากเกินไป
โดยมี นายดนัย ยังคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ดร.
จารุวรรณ แสงทอง หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
นางชุลีพร สุภธีระ นักวิชาการ สสวท. และ รศ. ดร. ปรีชา
เนาว์เย็นผล ผู้เชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร

การอบรมครูทางไกลครั้งนี้ออกอากาศที่ห้องส่งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
และเชื่อมโยงสัญญานไปยังสถานีส่วนภูมิภาค 2 แห่ง คือ
ขอนแก่น และอุบลราชธานี สสวท.
จึงขอเชิญชวนครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศรับชมการถ่ายทอดสดในวันและเวลาดังกล่าว
รวมทั้งโทรศัพท์สอบถามปัญหาการสอนคณิตศาสตร์เข้ามาในรายการที่หมายเลข
247-8520, 247-8524, 247-8542,247-2544
หรือติดต่อขอรับเทปรายการได้ที่ สสวท. โทร. 382-0378 และ
391-7261


โดย: ประชาสัมพันธ์ พสวท. อีเมล์ webmaster@dpst.net วันที่ 25 กรกฎาคม 2544 IP: 195.92.168.165
1)
2) ข้อความ: มีอ่ะดิ พ่อแม่งัยค่ะ

โดย เทน sp_tain@hotmail.com 23 ธันวาคม 2546

3) ข้อความ: ไม่ทราบว่า มีเป็นวีดีโอมั้ย

เปิดให้ดูทางเน็ต หรือปล่าวโดย: somsak somsakkt@hotmail.com วันที่ 9 สิงหาคม 2552 19:17 น. IP:Unknown


แสดงความคิดเห็น
 
ข้อความ:
 
PIN: โปรดพิมพ์เลข สามเจ็ดเจ็ดแปด ในช่อง
ชื่อ:
อีเมล์:
 
 
 
คำสั่งพิเศษ:

ตัวหนาๆ = [b]ตัวหนาๆ[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.dpst.in.th = [url]http://www.dpst.in.th[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

แทรกรูปภาพ [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Go top...

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
Development and Promotion of Science and Technology talents project (DPST)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-392-4021 โทรสาร. 02-381-0750
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th